Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 694858 54429 TAS2R5 taste receptor, type 2, member 5 N.A.
2 693513 259296 LOC693513 taste receptor type 2 member 50-like TAS2R50
21