Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 4 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 703250 259290 TAS2R31 taste receptor, type 2, member 31 TAS2R46 MAMU-T2R45-3
2 694814 Unknown TAS2R46 taste receptor, type 2, member 46 N.A.
3 719464 Unknown TAS2R46 taste receptor, type 2, member 46 N.A.
4 693777 259292 LOC693777 taste receptor type 2 member 43-like TAS2R43
41