Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 713265 4238 MFAP3 microfibrillar-associated protein 3 N.A.
2 694985 9848 MFAP3L microfibrillar-associated protein 3-like N.A.
21