Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 694139 3977 LIFR leukemia inhibitory factor receptor alpha N.A.
2 715456 3976 LOC715456 leukemia inhibitory factor-like LIF
21