Quick Search

 (Click on Entrez ID to view Gene Page.) 2 hit(s)
RankEntrez IDHuman Entrez IDSymbolFull Name Alias
1 719294 2056 EPO erythropoietin N.A.
2 714546 2057 EPOR erythropoietin receptor RGL3
21